Barnets Stemme Vejle sætter fokus på de mest udsatte børns vilkår gennem kunstudstillinger, kunstevents og sociale aktiviteter. Temaet i 2020 er RESILIENS. Temaet er indtil  nu udfoldet med  ”BARNDOMSRUM” og MÆLKEBØTTEBØRN "skal vi lege i morgen?"

Sidste del af udstillingstrilogien bliver kunstudstillingen  "DEN 7. BRUD" med Billedkunstner Lene Juhler og designer Anna Sofie Bank Erbou. 

Udstillingerne støttes af: NP Grafisk, Ebeltoft, Bodil og Jørgen Munch Christensens Kulturfond, Middelfart Sparekasse, Vejle, VAF Fonden, Billedkunstrådet Vejle Kommune og Kulturpuljen Vejle Kommune.

Sanne Juhler: Vi sætter med ”Den 7. brud” fokus på FN’s Verdensmål nr. 5.3. hvor der står, at alle skadelige skikke som børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber samt omskæring af piger skal elimineres. Hvert 7 sekund giftes en pige væk som barn verden over. Barnebrude er brud med barndommen. De små piger har mistet barnets liv og stemme".