ANBEFALER: RENÉE TOFT SIMONSEN

"Med Barnets stemme Vejle har Billedkunstner Lene Juhler og Socialfaglig konsulent Sanne Juhler Hansen sat fokus på de mest udsatte børns vilkår i Danmark. Det kan ikke gøres for tit og her fra www.delebarn.dk hilser vi dette tiltag meget velkomment. Vi håber, at deres projekt bliver en stor succes, det fortjener sagen og initiativet. Vi ser frem til åbningsarrangementet og glæder os meget over at være indbudt".

Renée Toft Simonsen, Forfatter og Cand.psych

 

ANBEFALER: MARTIN SIKÆR

” Sanne Juhler Hansen og Lene Juhler har siden 2011 lagt et stort frivilligt arbejde projekt Barnets stemme Vejle. De formår, med  fantastiske kunstudstillinger og sociale aktiviteter, at skabe stor opmærksomhed på aktuelle temaer om børns vilkår. De får os til at tænke på, hvad vi  hver i sær kan gøre, for at de mest udsatte børn får samme muligheder som andre. Projekt ”Barnets stemme" sætter fokus på, at civilsamfundet og det offentlige sammen kan være med til at skabe mønsterbrydere i et lokalsamfund”.

Martin Sikær, Socialdemokratiet, Vejle byråd. Medlem af Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg, Kultur- & Idrætsudvalget.

Ejer og chef, Café Conrads

ANBEFALER: OLE AAKJÆR

”Jeg har valgt at være anbefaler på projektet Barnets Stemme Vejle, fordi jeg føler, at projektet har stor relevans i et bureaukratisk samfund, hvor børn kan blive meget små. De to søstre Sanne og Lene har skabt et meget stærkt koncept, som vil kunne gøre en stor forskel.”

Ole Aakjær, kunstner

 

ANBEFALER: TORBEN ELSIG-PEDERSEN

Projekt "Barnets stemme Vejle" bruger kunstens virkemidler til at formidle svære problemstillinger om de mest udsatte børn. Billedkunstner Lene Juhler og Socialfaglig Konsulent Sanne Juhler Hansen bruger deres to fagligheder til at  facilitere samtaler om, hvordan vi kan skabe støttende fællesskaber i vores kommune.  Det  bliver spændende at følge projektets unikke måde at formidle aktuelle temaer om børns vilkår i 2020”. 

Torben Elsig-Pedersen, Radikale Venstre, Vejle Byråd

Formand for Børne- og familieudvalget.Næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget.

ANBEFALER: ROLAND CHRISTIANSEN

”Jeg bakker op om projekt Barnets stemme Vejle, fordi vi i lokalsamfundet har brug for ildsjæle som Sanne og Lene. De formidler med deres kunst og sociale aktiviteter vigtige temaer om børns vilkår. De motiverer og inspirerer os til at huske på, at civilsamfundet og det offentlige skal arbejde endnu bedre sammen om skabe bedre vilkår for børn i vores kommune. For er der i grunden noget vigtigere end at have fokus på børns vilkår og trivsel? Jeg synes det ikke”.

Roland ChristiansenFællesskabsminister/CEO

DGI Huset Vejle

ANBEFALER: DAN ARNLEV JØRGENSEN

”Barnets stemme Vejle projektet rejser en væsentlig debat om et følsomt emne. Projektet er et fremragende eksempel på, hvordan kunst kan formidle de svære budskaber på en måde, der rammer os og lader budskabet blive hos os”.

Dan Arnlev Jørgensen, 1.Viceborgmester i Vejle Byråd

Formand for Kultur og Fritidsudvalget.

 

ANBEFALER: BIRGITTE VIND

"Med en insisteren på at blive set og hørt, markerer Sanne og Lene Juhler sig  gang på gang med kunst og events, der sætter fokus på udsatte børns vilkår. Billedkunstner Lene Juhlers mestring af formsprog  forskellige materialer forenes i, hvad der bedst kan betegnes som  æstetisk fingerspidsfornemmelse, når et alvorstungt tema som udsatte børns vilkår skal formidles. Suppleret af Sanne Juhler Hansens faglige erfaring og sproglige talenter, bliver ”Barnets stemme Vejle” en vigtig stemme i arbejdet for at skabe de nødvendige forandringer på børne og familieområdet".

BirgitteVind, Medlem af Folketingen for Socialdemokratiet.

ANBEFALER: TRINE RYTTER ANDERSEN

”Det er et kendt psykologisk fænomen, at vi i os, har en dyb trang til at tro at alting er, som det skal være. Det er utroligt vigtigt i fremtiden, at myndighederne bliver bedre til at arbejde sammen med civilsamfundet, således at mennesker, der har mod og hjerte til at involvere sig når de oplever at børn lider overlast, ikke bliver ladt i stikken eller direkte mistænkeliggjort. Lene Juhlers kunst skal ses i denne sammenhæng, idet hun med sine billeder og installationer åbner et rum, hvori det er muligt at forstå, mærke og ikke mindst at tale om det smertelige og i eksistentiel forstand at begribe det på en facon, som også levner plads til håb og handling”.

Trine Rytter Andersen, Billedkunstner, kunstkritiker, kunstskribent, mentor og kurator.

ANBEFALER: Susanne Clausen

"Sanne Juhler Hansen og Lene Juhler har lagt et stort frivilligt arbejde i projektet Barnets stemme Vejle. De formår, med kunstudstillinger og andre sociale aktiviteter, at skabe stor opmærksomhed på, de nu meget aktuelle temaer om udsatte børns vilkår. De får os, til at tænke på, hvad vi hver især kan gøre, for at de mest udsatte børn får samme muligheder som andre med at være med i fritidsaktiviteter. Derfor er BROEN. Vejle glade for at samarbejde med Sanne Juhler Hansen og Lene Juhler for at sætte fokus på dem som ingen stemme har – nemlig vores BØRN.  Projekt ”Barnets stemme Vejle" sætter fokus på, at civilsamfundet og det offentlige sammen kan være med til at skabe mønsterbrydere i et lokalsamfund".

Susanne Clausen, Formand BROEN Vejle

ANBEFALER: DAN SKJERRING

”Barnets Stemme Vejle fortjener al mulig omtanke. Lene og Sanne har taget fat i et af tidens vanskeligste emner, og de bruger kunsten og kulturen som talerør. De fastholder et seriøst grundlag, hvor det ikke drejer sig om at kaste med mudder, men at oplyse og udfordre, så børnene bliver hørt, uanset hvor svært emnet er.”

Dan Skjerning, Socialdemokratiet, medlem af Vejle Byråd.

Medlem af Børne- og Familieudvalget