Om Barnets stemme Vejle.

Projekt "Barnets stemme Vejle” blev stiftet i 2011 af to søstre fra Vejle, Billedkunstner Lene Juhler og Socialfaglig konsulent Sanne Juhler Hansen. Lene og Sanne bruger deres to fagligheder i frivilligt sociale arbejde. De bruger kunst, forskning og sociale aktiviteter til at sætte fokus på udsatte børns vilkår i Danmark.  Al økonomisk overskud fra projektet tildeles lokale støtteorganisationer der har fokus på børn og unge. 

CV Barnets stemme Vejle 2011 – 2019: 

Udstilling "barnets stemme" i Spinderihallerne 2012. (Se mere på siden UDSTILLING)

Hovedtaler var daværende formand for Børnerådet Lisbeth Zornig. Vejle amts folkeblad udsendte i forbindelse med udstillingen et særtillæg til avisen på 20 sider, udelukkende om "barnets stemme". På den måde fik 34.000 husstande i Vejle og omegn en avis ind af døren om, om hvordan man med kunstens virkemidler kan sætte fokus på udsatte børn.

Kunstudstillingen "BARNETS STEMME"- kunst og livskraft på Vejle Kunstmuseum 2014. ( Se mere på siden UDSTILLING)

Fra pressemeddelelsen: ”Op af gulvet vokser et tæppe af gule mælkebøtter, og store malerier af børn med insisterende øjne fylder en del af kunstmuseet i Vejle fra lørdag den 11. oktober, hvor udstillingen ”Barnets Stemme” åbner. Udstillingen har undertitlen ”Mælkebøttebørn – kunst og livskraft”, og den fokuserer på udsatte børn og er en del af et projekt, hvor kunst, forskning og sociale aktiviteter går hånd i hånd. Projektet er skabt af billedkunstner Lene Juhler og hendes søster, socialfaglig konsulent Sanne Juhler Hansen. Projektet har det dobbelte formål på den ene side at insistere på, at udsatte børn skal ses og hjælpes, og at alle kan gøre noget. På den anden side vil projektet slå til lyd for, at oplevelse af kunst kan være en vigtig støtte for udsatte børn" . 

Hos VejleMuseerne er kunstfaglig overinspektør Nina Damsgaard glad for at være en del af projektet: ”VejleMuseerne er gået ind i dette projekt af to grunde: Det har en stærk kunstnerisk kvalitet, og samtidig er det et projekt, som vil bruge kunsten aktivt til at nå de børn, som måske ikke bliver set eller får mulighed for at udtrykke sig kunstnerisk. I kunstverdenen er det jo hele tiden vores ambition at vise, at kunsten hjælper os som mennesker med at udtrykke og forstå os selv, ikke mindst de store følelser og voldsomme oplevelser”, siger Nina Damsgaard. Kulturminister Marianne Jelved klippede snoren. Der kom ca. 400 mennesker til ferniseringen. Udstillingen blev den mest velbesøgte på Vejle Kunstmuseum dette år. 

Frivillighedskonference "Alle kan være med til skabe mønsterbrydere" november 2014.

”Barnets stemme Vejle" og Spinderihallerne indgik partnerskab om, at arrangere en Frivilligheds konference med fokus på børn og unge, frivillighed og aktivt medborgerskab. Samarbejdspartnere var Frivillige foreninger og organisationer, handelslivet, erhvervslivet, Vejle provsti, Vejle kommune og andre, der ville være med til at forbedre vilkårene for de udsatte børn og unge. Social faglig konsulent Sanne Juhler Hansen fra "barnets stemme" og Transformer Mikkel Dragemose- Hansen fra Spinderihallerne stod for at organisere og lede Frivillighedskonferencen. I "barnets stemme Vejle" er vi optagede af, at frivillige kræfter i Vejle inspirerer hinanden og tænker ud af boksen. At vi med kunsten som drivkraft producerer nye sociale løsninger. Samt at vi udvikler nye samarbejdsmåder mellem frivillige og kommunen.

"Kunsten som medspiller" efteråret 2014.

Billedkunstner Lene Juhlers kunstinstallationer ”Mælkebøttebørn” blev placeret rundt om i det offentlige rum i Vejle. Kunsteventen kom også ind på erhvervsvirksomheder, hos byrådspolitikere på Rådhuset osv. Barnets stemme Vejle vil med ”Kunsten som medspiller” medvirke til en samtale om, at alle kan være med til at skabe mønsterbrydere i et lokalsamfund. Vi fik mulighed for at tænke på, hvad vi kan gøre, for at udsatte børn får samme muligheder som andre, til at udfolde deres evner. I "barnets stemme Vejle" sætter vi fokus på, at civilsamfundet og det offentlige sammen kan skabe bedre vilkår for de børn, der har brug for hjælp. 

Kunstudstilling og kunstevent i Folketinget 2015.

Barnets stemme Vejle fik hjælp fra daværende folketingsmedlem Karen Klint til at udstille i et møderum. Og uddele udstillingskataloget ”Mælkebøttebørn, kunst og livskraft” i alle folketingsmedlemmers dueslag på Christiansborg. For første gang, fik en kunstner legeldes lov til at udfolde en kunstevent på den røde gang i folketinget. Billedkunstner Lene Juhler ”plantede” og fotograferede sine små kunstinstallationer ”Mælkebøttebørn” den røde gang og på trappen op til folketingets talerstol. Lene brugte kunsten til at fortælle, at politikkerne skal huske de mange udsatte børn, der har brug for lovgivning der beskytter dem mod omsorgssvigt og overgreb. Da Lene plantede sine små kunstinstallationer på trappen op til talerstolen, blev det fotograferet som dokumentation på, at man skal lytte til barnets stemme.

Vejle Kommunes kulturpris på Vejle Kunstmuseum 2015.

Barnets stemme Vejle fik Vejle Kommunes kulturpris i 2015. I Uddrag af komiteens begrundelse står der: ”Komiteen bag Vejle Kommunes Kulturpris har blandt 24 nominerede forslag valgt projektet ”Barnets stemme” som vinder af Kulturprisen. Bag projektet står søstrene Lene og Sanne Juhler. ”Barnets stemme” vil d. 20. marts på Vejle Kunstmuseum modtage Vejle Kommunes kulturpris for deres flotte projekt og udstilling ”Barnets stemme – Mælkebøttebørn, kunst og livskraft”, der sætter fokus på udsatte børns vilkår. Sanne og Lene har fortjent Kulturprisen, da de har formået at give en social problemstilling et kunstnerisk og æstetisk rørende udtryk, fortæller Dan Arnløv Jørgensen (K), formand for Kultur- og Idrætsudvalget. Det er ikke kun kunst for kunsten skyld, men for børnenes skyld. Sanne og Lene har også med den tværfaglige konference ”Alle kan være med til skabe mønsterbrydere” formået at være bindeled mellem politikere, forskere og fagfolk, og derved hjælpe til, at børnenes stemme bliver hørt”.