Foto: Sanne Juhler Hansen og Lene Juhler

BARNETS STEMME VEJLE 2020

Barnets stemme Vejle vil i hele 2020 sætte fokus på udsatte børns vilkår med kunstudstillinger og sociale aktiviteter. Der afholdes Kunstevents i det offentlige rum, Guidet bytur med Socialtalks og Artisttalks, Interaktiv udstilling på biblioteket, Offentlig møde og Pixibog med dokumentation og formidling af temaerne.

Barnets stemme Vejle bliver i 2020 facilitator for væsentlige samtaler om følsomme emner. Med kunstens virkemidler kan vi formidle de svære budskaber på en måde, der rammer os og lader budskabet blive hos os. 

Se beskrivelsen af de forskellige udstillinger og kunstevent nedenfor.

Helle Koch, Værk til Barndomsrum.

KUNSTUDSTILLING "BARNDOMSRUM".

15.08.20 til 06.11.20 Projekt "FANGET"

Kunstudstillingen ”Barndomsrum” i KUNSTHAL VEJLE ved Banegårdspladsen i Vejle. Vi viser Grafiker og Billedkunstner Helle Kochs 10 kunstinstallationer og  Socialfaglig Konsulent Sanne Juhler Hansens 10 ordbilleder. Fernisering ved automaten Lørdag d. 15.08.20 kl. 11.00. Helle vil, med udgangspunkt i barnet og temaet FANGET, skabe  små kunstinstallationer, der udspringer fra et personligt sted, hvor følelser er en vigtig medspiller.  De små lukkede rum i Kunsthal Vejle lægger op til en eksperimenterende proces med materialer og rummets dimensioner.  Sanne vil med sine ordbilleder fortælle om børns sociale resiliens  Helle og Sanne vil med hver deres faglighed og erfaringer skabe en udstilling, hvor hvert værk taler for sig selv, taler med hinanden og taler med beskueren. 

Foto: Lene Juhler

MÆLKEBØTTEBØRN " skal vi lege i morgen?"

03.10.20 til 06.11.20 Projekt MÆLKEBØTTEBØRN "skal vi lege i morgen?.

Kunstevent med 20 Kunstinstallationer af børnefigurer, der placeres rundt i byens rum. Der opstår en undren hos forbipasserende.

Hvorfor står de børn der i byens hjørner og kroge?. Gemmer de sig fordi de er bange?. Leger de gemmeleg?. Vil de gerne ses og findes?. Er de fanget i hjørnet, eller er det en beskyttende helle?.

Ved barnet ses foto af Billedkunstner Lene Juhlers mælkebøtteinstallation som gennemgående symbol på, at vi sammen kan gøre en forskel og skabe mønsterbrydere der, hvor vi er.

Interaktion mellem Beskuer og værk sker, når man sætter sin smartphone på QR Koden på kunstinstallationen. Man kan læse en lille livshistorie om barnet, sammen med små tekster om børns sociale resiliens og relations æstetik som kunstnerisk metode. 

Som en del af projektet arrangeres guidede byture med Socialtalks og Artisttalk. 

UDSTILLING PÅ VEJLE BIBLIOTEK

01.10.20 til  31.10.20 Udstilling på Vejle Bibliotek.

I forbindelse med kunsteventen MÆLKEBØTTEBØRN ”skal vi lege i morgen?” vil vi , i samarbejde med Vejle Bibliotek, udstille i bibliotektes udstillingsmodul i forhallen. Man kan på en stor tavle følge kunstinstallationerne ude i byrummet på et Vejle kort med QR koder. Man står på biblioteket og bliver inspireret til at gå ud i byrummet, eller man står i byens rum og bliver inspireret til at gå på biblioteket. Byen og biblioteket bindes sammen af kunsten. Der vil være bøger om temaerne i projektet og oplysende materiale. Udstillingen følges op med et offentligt møde om SOCIAL RESILIENS. Der tages udgangspunkt i forskning og aktuelle temaer i en dialog mellem kunsten (Relationel æstetik) og det sociale (Resiliens).

Foto: Lene Juhler, skitse til "Den 7. brud".

KUNSTUDSTILLING "DEN 7. BRUD"

07.11.20 til 31.12.20 Kunstudstilling "Den 7. brud".

Billedkunstner Lene Juhler udstiller i  samarbejde med Designer og formidler Anna Sofie Bank Erbeo kunstinstallationen ”Den 7. brud”.  Det sker på Udstillingsstedet BORGVOLD ”just passing by” ved parkeringspladsen på Dæmningen/ Gl. Havn. Samt på biblioteket og måske i en tom butik i byens rum.

Bøjler med hvide papir "kjoler" fylder rummet med deres strålende renhed. Så fine, lette, skrøbelige og dog stærke. Er det engle? Måske? Brudekjolernes pynt med flæser, roser og blonder symboliserer uskylden, der bliver brudt og aldrig vender tilbage. Hele scenariet har en vemodig tone, som giver en genklang af barnlig uskyld og gruopvækkende virkelighed. 

Hvert 7. sekund bliver et barn gift verden over. Barnebrude er et brud mod barndommen. De små piger har mistet barnets liv og stemme. Lene, Anna Sofie og Sanne vil med kunstens sprog formidle de svære budskaber. Viden der lander i hjertet danner grobund for handling. Når forbipasserende kigger på kunsten i rummet indenfor, forandres rummet udenfor.  

Sanne Juhler Hansen skriver om temaet "Den 7. brud" i det katalog Barnets stemme Vejle udgiver i forbindelse med udstillingen.

Maleri, Lene Juhler

MØDET I KUNSTENS RUM

Oktober - November 2020  ”Mødet i kunstens rum”.

Sanne Juhler Hansen inviterer forskellige grupper til Dialog møder på kunstnerens værksted.

Sanne vil facilitere samtaler mellem familier, støtteorganisationer, fagpersoner, myndighedsudøvere og politikere om, hvordan vi kan skabe støttende fællesskaber i vores kommune.

Udsatte børn har et særligt behov for, at vi sammen styrker lokalsamfundets resiliens.