Foto: Sanne Juhler Hansen, skitse til udstilling.

BARNETS STEMME VEJLE 2020

Trods Corona tidens begrænsninger i 2020 lykkedes det, med hjælp fra støttere af Barnets stemme Vejle og lokale frivillige, at sætte fokus på udsatte børns vilkår med kunstudstillinger og sociale aktiviteter.

Et gennemgående tema var, at vi alle kan gøre en forskel ved at includere et udsat barn i fællesskabet. Dette er især vigtigt i denne tid, hvor mange børn har været isoleret hjemme. For nogen i en hverdag med voksne, der selv har store udfordringer psykisk og socialt.

Barnets stemme Vejle har i 2020 været facilitator for væsentlige samtaler om følsomme emner. Med kunstens virkemidler har vi til lokalsamfundet formidlet de svære budskaber på en måde, der rammer os og lader budskabet blive hos os, så vi handler på det. 

Både børn og voksne har søgt vores udstillinger, og vi oplever at udsatte børns stemme er blevet hørt og ikke glemt. Det var grundet forsamlingsrestrektioner ikke muligt at holde de sociale arrangementer, vi havde planlagt. Medlemmer af vores forening støttede i stedet børn og familier enkeltvis. Ligesom vi støttede de lokale hjælpeorganisationer i deres virke. Herunder at udsatte børn fik mulighed for mødet med kunsten og selv at udfolde deres kreative evner. Noget vi far forskningen ved styrker børns resiliens.

Tak for støtten til Barnets stemme Vejle i 2020: NP Grafisk, Ebeltoft. - Bodil og Jørgen Munch Christensens Kulturfond. - Middelfart Sparekasse, Vejle. -  VAF – Fonden. - Billedkunstrådet Vejle Kommune. - Kulturpuljen, Vejle Kommune.

Helle Koch: Klemt i en tvedelt barndom.

KUNSTUDSTILLING "BARNDOMSRUM".

Kunstudstillingen ”Barndomsrum” i KUNSTHAL VEJLEs automat ved Banegårdspladsen i Vejle fra 15 august til 6 november 2020. Vi viser Billedkunstner Helle Kochs kunstinstallationer og Socialfaglig Konsulent Sanne Juhler Hansens ordbilleder. 

Helle vil, med udgangspunkt i barnet og temaet FANGET, skabe  små kunstinstallationer, der udspringer fra et personligt sted, hvor følelser er en vigtig medspiller. Sanne vil med sine ordbilleder fortælle om børns sociale resiliens 

Helle og Sanne vil med hver deres faglighed og erfaringer skabe en udstilling, hvor hvert værk taler for sig selv, taler med hinanden og taler med beskueren.

Hjørnebørn v/ Anna Sofie Bank Erbou

MÆLKEBØTTEBØRN " skal vi lege i morgen?"

05.10.20 til 31.10.20 Projekt MÆLKEBØTTEBØRN "skal vi lege i morgen?.

Kunstevent med Børnefigurer skabt af af Designer og formidler Anna Sofie Bank Erbou. Værkerne placeres rundt i byens rum. Der opstår en undren hos forbipasserende. Hvorfor står de børn der i byens hjørner og kroge?. Gemmer de sig fordi de er bange?. Leger de gemmeleg?. Vil de gerne ses og findes?. Er de fanget i hjørnet, eller er det en beskyttende helle?.

Ved barnet ses foto af Billedkunstner Lene Juhlers mælkebøtteinstallation som gennemgående symbol på, at vi sammen kan gøre en forskel og skabe mønsterbrydere der, hvor vi er. Interaktion mellem Beskuer og værk sker, når man sætter sin smartphone på QR Koden på kunstinstallationen. Man kan læse om børns sociale resiliens. 

Kunstinstallationerne vil ligeledes blive vist i udstillinger på biblioteket og i en tom butik. Som en del af projektet arrangeres guidede byture med Socialtalks og Artisttalk. 

UDSTILLING PÅ VEJLE BIBLIOTEK OKTOBER 2020

I forbindelse med kunsteventen MÆLKEBØTTEBØRN ”skal vi lege i morgen?” udstiller vi på Vejle Bibliotek, i deres udstillingsmodul i forhallen og en tom butik i forretningskvarteret fra 05.10 til 31.10.20.

På et Vejle bykort kan man følge kunstinstallationerne ude i byrummet med QR koder. 

Man står på biblioteket og bliver inspireret til at gå ud i byrummet, eller man står i byens rum og bliver inspireret til at gå på biblioteket. Byen og biblioteket bindes sammen af kunsten. 

Der vil være bøger om temaerne i projektet og oplysende materiale. Udstillingen følges op med et offentligt møde om SOCIAL RESILIENS. Der tages udgangspunkt i forskning og aktuelle temaer i en dialog mellem kunsten (Relationel æstetik) og det sociale (Resiliens).

Vi inviterer børn fra lokale støtteforeninger til at deltage i små kreative værksteder, hvor vi taler om, hvordan det er at være barn i denne svære tid med Corona.

Skitse: Papirklip Kjole, Anna Sofie Bank Erbou

KUNSTUDSTILLING "DEN 7. BRUD"

Kunstudstilling "Den 7. brud" d.12.11.20 til 31.12.20.

Billedkunstner Lene Juhler udstiller fra i  samarbejde med Designer og formidler Anna Sofie Bank Erbou kunstinstallationen ”Den 7. brud”.  Det sker på Udstillingsstedet BORGVOLD ”just passing by” ved parkeringspladsen på Dæmningen/ Gl. Havn. 

Bøjler med hvide papir "kjoler" fylder rummet med deres strålende renhed. Så fine, lette, skrøbelige og dog stærke. Brudekjolernes pynt med flæser, roser og blonder symboliserer uskylden, der bliver brudt og aldrig vender tilbage. Hvert 7 sekund bliver et barn under 15 år gift verden over. Vi vil med Den 7. Brud sætte fokus på FN’s verdensmål nr. 5 - lige vilkår og lige muligheder for drenge og piger over hele verden – som med delmål 5.3 siger, at alle lande skal have afskaffet børneægteskaber helt inden 2030.

Maleri, Lene Juhler

MØDET I KUNSTENS RUM

Oktober - November 2020  ”Mødet i kunstens rum”.

Sanne Juhler Hansen inviterer forskellige grupper til Dialog møder på kunstnerens værksted.

Sanne vil facilitere samtaler mellem familier, støtteorganisationer, fagpersoner, myndighedsudøvere og politikere om, hvordan vi kan skabe støttende fællesskaber i vores kommune.

Udsatte børn har et særligt behov for, at vi sammen styrker lokalsamfundets resiliens.