Mælkebøttebørn

Sanne Juhler Hansen: "Vi ved fra forskningen om resiliens, at nogle børn der har haft en barsk opvækst, klarer sig bedre end andre. Et anerkendt begreb på disse børn er "Mælkebøttebørn”.

En beskyttende faktor for barnet kan være at udfolde sig i et ubekymret barndomsliv sammen med jævnaldrende i fritiden. Udsatte børn har et særligt behov for, at et lokalsamfund har inkluderende kultur og  fritidstilbud.

Hvor kommer modstandskraften fra.

Læs artikel om diskussion i forskningen om begrebet Mælkebøttebørn gennem tiden.

V/ DION SOMMER, Professor i udviklingspsykologi ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Som Indførte begrebet ’resiliens’ på dansk i 1996. 

V/ METTE MARIE LEDERTOUG Cand.pæd.psyk. og master i positiv psykologi fra DPU, Aarhus Universitet.

Forfatter til ’Livsduelighed og børns karakter styrker’ og ’Styrkekompasset’ fra Dansk Psykologisk Forlag, 2014.

Læs "Hvor kommer modstandskraften fra"