06.04.21

Nominering til Kulturpris

Barnets stemme Vejle er nomineret til Vejles Kulturpris.

Tak til alle der har indstillet os til denne pris. Og til udvalget for at nominere os.

Jeg tager det som et tegn på, at Vejle støtter op om udsatte børn, og vores arbejde for at alle børn skal have mulighed for at opleve kunst.

Kærlig hilsen Sanne Juhler Hansen. 

______________________

Foto: Lene Juhler, Mælkebøttebarn.

BARNETS STEMME VEJLE 2020

Kære støtter og samarbejdspartner

2020 blev et år med mange udfordringer for os alle. Landet lukkede ned og de udsatte børn er i særlig grad ramt af, at de ikke kan komme i skole og få den støtte, de har behov for. Der er børn i Danmark som har oplevet stigende mistrivsel efter lang tids ensomhed. Med hverdage hvor de voksne omkring dem også har haft det svært.

Lene har grundet sit kunstneriske virke været nødt til at holde en pause i Barnets Stemme Vejle. Sanne vil derfor drive projektet videre og finde nye samarbejdspartnere i det frivillige arbejde for udsatte børn.

Tak til alle der har støttet vores arbejde med at børn møder kunsten.

Kærlig hilsen Sanne og Lene.

____________________

Foto: Sanne Juhler Hansen af Papirskitse V/ Anna Sofie Bank Erbou

Kunstudstilling på Udstillingsstedet BORGVOLD " just passing by"

”Den 7. brud” Kunstudstilling d.12.11.20 til 31.12.20

”Den 7. brud” er skabt af Billedkunstner Lene Juhler og Designer Anna Sofie Bank Erbou.

Udstillingen kan ses døgnet rundt i vinduet på Lene Juhlers Udstillingssted BORGVOLD ”just passing by” ved parkeringspladsen Dæmningen/Gl. Havn.

 Vi sætter med ”Den 7. brud” fokus på FN’s Verdensmål nr. 5.3, hvor der står, at alle skadelige skikke som børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber samt omskæring af piger skal elimineres.

Projekt ”Den 7. brud” er tredje del af Barnet stemme Vejles udstillingstrilogi  i 2020. 

Hjørnebarn V/ Designer Anna Sofie Bank Erbou

Nu kan du møde hjørnebørnene i byens rum.

Som led i projekt MÆLKEBØTTEBØRN "skal vi lege i morgen?" arrangerer vi Kunsteventen "Hjørnebørn" 

Vil du være med i denne kunstevent, hvor du kan finde børnefigurer af Designer Anna Sofie Bank Erbou. Værkerne er placeret rundt i byens rum.

Tag et billede på stedet, gerne med dig selv og børnefiguren.

Send dit foto med en lille tekst  til: sanne@juhlerhansen.dk

Så hænger vi det op på udstillingen, der vises på Vejle Bibliotek. Vi vil gerne formidle et symbol på,  at vi alle har mulighed for at se og inkludere et udsat barn.

Næste udstilling er ved at være Klar.

Så er vi ved at være klar til at åbne udstillingen MÆLKEBØTTEBØRN "skal vi lege i morgen?" på Vejle Bibliotek d. 5 oktober.

Vi viser ligeledes Anna Sofie Bank Erbou's hjørnebørn i byrummet. Og Henrik Elkjær sætter en udstilling op om temaet i en tom butik i Bryggen.

Jeg er igang med at skrive det materiale, der skal stå på hjemmesiden. Man kan gå ind på siden via den QR kode, vi sætter op ved hjørnebørnene og på udstillingerne.

Glæder mig til at formidle den betydning lokalsamfundets sociale resiliens har for at udsatte børn kan udvikle sig til MÆLKEBØTTEBØRN.

Sanne Juhler Hansen

Project Coordinator

Foto: Lene Juhler bagerst og Helle Koch forrest.

Kunstudstillingen BARNDOMSRUM er sat op.

Så er udstillingen BARNDOMSRUM sat op i Kunsthal Vejles automat på Banegårdspladsen 7100 Vejle.
Tak for kunstnerisk vejledning til Ejer af Kunsthal Vejle Billedkunstner Lene Juhler og tak for godt samarbejde om at skabe udstillingen til Billedkunstner Helle Koch.
Kærlig hilsen Sanne Juhler Hansen
Udstillingen støttes af Billedkunst rådet Vejle og Kulturpuljen Vejle Kommune.

Helle Koch: Nøglen til det skjulte hænger i en tynd tråd.

Kunstudstilling - BARNDOMSRUM

Barnets stemme Vejle vil i hele 2020 sætte fokus på udsatte børns vilkår med kunstudstillinger og sociale aktiviteter. Med udstillingen BARNDOMSRUM vil vi med kunstens virkemidler formidle svære temaer på en måde, der rammer os og lader budskabet blive hos os. Åbningen af udstillingen sker digitalt. Vi folder temaerne ud i udstillingsperioden med Kunstevents i det offentlige og Social/Artist talks.

BARNDOMSRUM består af 20 små værker. Billedkunstner Helle Koch skaber, med udgangspunkt i barnet og temaet FANGET, små kunstinstallationer, der udspringer fra et personligt sted, hvor følelser er en vigtig medspiller. Socialfaglig konsulent Sanne Juhler Hansen formidler med ordbilleder temaer hentet fra egen barndom. Helle og Sanne har med hver deres faglighed og erfaringer skabt en udstilling, hvor hvert værk taler for sig selv, taler med hinanden og taler med beskueren.

Helle Koch: ”Jeg var fra første færd klar over, at jeg ville tage afsæt i et kunstnerisk udtryk, der har grund i min egen relation til begrebet fanget i barndommen. Automatens lukkede rum med specifikke mål, hvor værkerne udelukkende kan ses fra en synsvinkel, skaber et spændingsfelt. Dette og valg af materialer, og disses muligheder, har været en spændende og til tider legende proces. Installationerne trækker beskueren ind i rummet, rækker ud mod beskueren, eller fastholder beskueren. Der er mange forskellige vilkår, der kan ramme det enkelte barn. Nogle meget synlige, andre befinder sig i mørket. Mest af alt, er det følelsen af ensomhed der står tydeligt. Værkerne i BARNDOMSRUM råber ikke, måske er det tavsheden, der taler. Hører du tavsheden? ”

Sanne Juhler Hansen:” Vi ved fra forskningen om børns resiliens (modstandskraft) at nogle børn, der har haft en barsk opvækst med omsorgssvigt og traumatiske oplevelser, klarer sig bedre end andre. Et anerkendt begreb på disse børn er ”Mælkebøttebørn”. Udsatte børn har et særligt behov for inkluderende sociale - og kulturelle fællesskaber. En by med fokus på udviklingen af social resiliens kan medvirke til at skabe ”Mælkebøttebørn”, der bryder den sociale arv".

Foto fra Kunstavisen af Lene Juhlers udstillingssted.

Tak til VAF-Fonden for støtten.

VAF – Fondens bestyrelse har besluttet at støtte Barnets stemme Vejle med 8.000 kr.

Vi takker for den fine bevilling til vores aktiviteter i efteråret med kunstudstillinger, kunstevents og sociale aktiviteter. Det er vi meget taknemmelige for i denne tid, hvor de trykte medier også har deres at kæmpe med.

Tak til Kultur- og Idrætsudvalget, Vejle Kommune for støtten.

Kultur- og Idrætsudvalget , Vejle Kommune har på sit møde den 21. april 2020 vedtaget at give et engangstilskud på 40.00 kr. til kunsteventet ”Mælkebøttebørn – skal vi lege i morgen ?”. 
Bevillingen begrundes med, at kunsteventen understøtter Vejle Kommunes Kultur- og Idræts og Fritidspolitik "Det bedste sted at leve", herunder temaet "En del af løsningen" med fokus på sammenhængskraft i lokalsamfundet.
Projektet involverer både kunstnere og socialfaglige personer og består af  kunst i byrummet- Guidede byture med Socialtalks og Artisttalk - Interaktiv udstilling på Vejle Bibliotek - offentligt møde om Resiliens og ”Mælkebøttebørn” på Vejle Bibliotek - Udgivelse af pixibog, ”Mælkebøttebørn - skal vi lege i morgen”
Barnets stemme Vejle er nu, med baggrund i den aktuelle Corona epidemi,  i gang med at justere og planlægge projektet, så vi kan overholde myndighedernes retningslinjer. Vi forventer at starte op i august måned.
 

Foto: Lene Juhler. Mælkebøtteinstallation, Spinderihallerne 2011

Tak til Billedkunstrådet Vejle for støtten.

Billedkunstrådet i Vejle Kommune har bevilget økonomisk støtte til kunstnerhonorar ifm. Barnets stemme Projekt "Fanget". Støtten er bevilget til Helle for hendes værker på udstillingen "Barndomsrum" i Kunsthal Vejle d. 4 august til 6 november 2020. Og til Lene for hendes værk på udstillingen "Barnebrud" d.14 Oktober til 14 december 2020 på Udstillingsstedet BORGVOLD "just passing by". 

Barnets stemme Vejle takker hermed Billedkunstrådet for støtten til de to kunstnere.

Landet lukker ned, og vi holder lige en pause.

Det kulturelle og sociale område er hårdt ramt af, at alt er lukket ned grundet Corona virus. Mange ting bliver aflyst. Vi bakker fuldstændig op om  myndighedernes råd og påbud. Derfor mødes vi ikke om projektet, før det igen anbefales, at man kan samle sig om aktiviteter. 

Barnets stemme Vejle har dog besluttet, at vi stadig igangsætter projekt MÆLKEBØTTEBØRN ”skal vi lege”. Men at vi udskyder arbejdet med projektet, indtil det igen er muligt at kontakte samarbejdspartnere og få den sidste planlægning på plads. Det vil sige at projektet ikke starter op som planlagt i april 2020.

MÆLKEBØTTEBØRN "skal vi lege i morgen"

Barnets stemme Vejle er i gang med at planlægge projekt MÆLKEBØTTEBØRN ”skal vi lege imorgen?" 2020. 

Projektet består af et sammenhængende forløb med Kunst i det offentlige rum, Guidet bytur med Socialtalks og Artisttalks, Interaktiv udstilling på Vejle Bibliotek. Projektet ledes som frivilligt arbejde af Socialfaglig konsulent Sanne Juhler Hansen.  

Medvirkende er Socialfaglig konsulent Sanne Juhler Hansen, Kunstkritiker, kunstskribent og kurator Trine Rytter Andersen. Billedkunstner Lene Juhler. Designer og formidler Anna Sofie Bank Erbou. Autodidakt fotograf og multikunstner Henrik Elkjær.

 

Anbringelse af "Mælkebøttebarn" hos folketingsmedlem.

Foreningen Barnets stemme Vejle har i 2020 Planlagt at sætte fokus på udsatte børn med kunstudstillinger, kunstevents og sociale aktiviteter. Billedkunstner Lene Juhler har i den forbindelse skabt Kunstinstallationen ”Mælkebøttebarn”. Socialfaglig konsulent Sanne Juhler Hansen vil iværksætte anbringelse af ”Mælkebøttebarn” til personer, der har magten til og indflydelse på samfundets indsats i forhold til udsatte børn.Det første ”Mælkebøttebarn” blev 15 maj sat pleje hos Formanden for Børne- og Familieudvalget i Vejle Kommune, Torben Elsig. Det næste ”Mælkebøttebarn” er nu 17 februar sat i pleje hos Folketingsmedlem Birgitte Vind. Anbringelsen skete på Lene Juhlers udstillingssted BORGVOLD ”just passing by”.

 

På foto: Billedkunstner Lene Juher og Byrådsmedlem Torben Elsig.

Første anbringelse af "Mælkebøttebarn" til byrådsmedlem Torben Elsig.

Torben Elsig, formand for Børne og Familie udvalget i Vejle kommune har fået det første mælkebøttebarn i pleje. Her er uddrag af ”Anbringelseskontrakten”: ”Kære Torben Elsig. Tak fordi du i dag har taget vores første ”Mælkebøttebarn” i pleje. Vi er sikker på, at Lenes lille skulptur vil få en god plads hos dig og dine kollegaer i Vejle Byråd.  Forskning om børns resiliens viser, at nogle børn der har haft en barsk opvækst med omsorgssvigt og traumatiske oplevelser, klarer sig bedre end andre med samme baggrund.  Mødet med kunsten kan styrke barnets følelsesmæssige, kognitive og sociale kompetencer. En anden beskyttende faktor er stærke inkluderende fællesskaber, hvor udsatte børn kan udfolde sine evner. Vi glæder os til at samarbejde med dig og andre gode kræfter om, at vi i Vejle kommune skaber sociale fællesskaber, hvor vi kan plante mange ”Mælkebøttebørn” sammen”.
Torben Elsig tog godt i mod ”Mælkebøttebarnet". Han ville sørge for at flere kom til at se installationen. Torben anerkendte Barnets stemme Vejles  arbejde med gode ord som:” Der er brug for sådan nogen som jer”  og "Vi skal som myndigheder lytte til barnet, så vi finder de rigtige løsninger i rette tid".

Åbning af udstillingen "Barndommen må ikke betrædes".

Åbning af Billedkunstner Lene Juhlers udstillingssted BORGVOLD ”just passing by” den 25 januar 2020.


Det kunstnerstyrede udstillingssted har åbent i alle døgnets timer. Forbipasserende kan, tilfældigt eller bevidst, gå forbi og kigge ind af vinduet. Det uventede møde med kunsten opstår. Du bliver gennem spejling i ruden selv en del af kunstens udtryk. Når du kigger på det der sker indenfor, forandres rummet udenfor. Kunsten bringes ud i byrummet og er tilgængelig for alle.


Udstillingsstedet BORGVOLD ”just passing by” kan ses på Borgvold 16a 7100 Vejle ved parkeringspladsen Dæmningen/GL. havn.
Foto: Lene Juhler, Fra udstillingen "Barndommen må ikke betrædes".

Foto: Lene Juhlers ”Mælkebøttebørn” fra udstilling i folketinget 2014.

Udstillingen "Barndommen må ikke betrædes" åbner 2020

D.25 januar åbner Billedkunstner Lene Juhler Udstillingsstedet BORGVOLD ”just passing by” ved P-pladsen Dæmningen/Gl.havn. Første udstilling er med Projekt ”Barnets stemme Vejle”, der starter 2020 op med udstillingen ”Barndommen må ikke betrædes”.

Sanne Juhler Hansen vil i den forbindelse iværksætte anbringelse af Lenes små kunstinstallationer ”Mælkebøttebørn” til et folketingsmedlem og byrådsmedlem, som symbol på at vi alle kan være med til at skabe mønsterbrydere. Vi ses på Borgvold 16A  lørdag d. 25 januar mellem kl. 11.00 og 13.00.

VELKOMMEN TIL NY SAMARBEJDSPARTNER, Helle Koch

Det er med stor glæde, vi kan fortælle, at Sanne Juhler Hansen og Helle Koch har startet et samarbejde op, om en kommende kunstudstilling i Barnets stemme Vejle med udgangspunkt i temaet FANGET. Helle og Sanne vil med hver deres faglighed, erfaringer og følelser skabe en udstillingen ”Barndomsrum” som består af Helles 10 små kunstinstallationer og Sannes 10 ordbilleder. Udstillingen vises i KUNSTHAL VEJLE ved Banegårdspladsen i Vejle fra 14.08.20 til 07.11.20.

Helle udfordrer sig selv kunstnerisk : ”Rummenes mål i udstillingsstedets automat er en spændende udfordring. Da højden kun er 7 cm i forhold til en dybde på 19 cm. Det skaber et spændingsfelt, hvor installationen kan trække beskueren ind eller installationen kommer ud til beskueren”.

Sanne vil til udstillingen skabe små ordbilleder , som tager udgangspunkt i hendes egne oplevelser fra barndommen som udsat barn, og hendes erfaringer fra de mange års arbejde indenfor børne og familieområdet: ”Hvert værk taler for sig selv, taler med hinanden og taler med beskueren. Vi vil i forbindelse med åbningen arrangere en kunstevent på Banegårdspladsen, hvor forbipasserende bliver inddraget”.

Velkommen i Barnets stemme Vejle til Grafiker og Billedkunstner Helle Koch. www.hellekoch.dk 

Foto: Helle Koch, Kunstinstallation fra udstillingen ”Manifestation”.

Tak for støtten fra Bodil og Jørgen Munch Christensens fond.

Barnets stemme Vejle siger mange tak for 10.000 kr bevilget af Bodil og Jørgen Munch Christensens fond. De støttede os også i 2014, da vi havde den store kunstudstilling på Vejle Kunstmuseum.

Bodil og Jørgen Munch Christensens fond medvirker til, at mange små og store kulturelle projekter bliver mulige. Også når man ikke kan søge andre fonde. Det er vigtigt for et lokalsamfund, at nogen støtter kunsten og kulturen. Tak for det.

Skitse: Anna Sofie Bank Erbou

VELKOMMEN TIL NY SAMARBEJDSPARTNER, Anna Sofie Bank Erbeo

Det er med stor glæde, vi kan fortælle, at Lene Juhler og Anna Sofie Bank Erbou har startet et samarbejde op, om en kommende kunstudstilling Barnets stemme Vejle åbner oktober 2020. De skaber en kunstinstallation ”Den 7. brud” der vises på Udstillingsstedet BORGVOLD ”just passing by” fra 10.10.2020 til 12.12.2020.
Oplægget til udstillingen er følgende ord fra Sanne Juhler Hansen: ”Hvert 7. sekund bliver et barn gift verden over. FN’s verdensmål nr. 5 - lige vilkår og lige muligheder for drenge og piger over hele verden – og  delmål 5.3 siger, at alle lande skal have afskaffet børneægteskaber helt inden 2030". Vi siger .”Barnebrude er et brud mod barndommen og at de små piger har mistet Barnets stemme”.
Velkommen i Barnets stemme Vejle til Anna Sofie Bank Erbou Designer og formidler. Designskolen 2001- 2004. Bachelor i Billedkunst og formidling. Ejer af Atelier ”Cigarkassen”.
Foto af skitse: Anna Sofie Bank Erbou.

 

 

 

Anna Sofie Bank Erbeo 

Udstillingsstedet BORGVOLD "just passing by"

Vejle får nyt udstillingssted. Billedkunstner Lene Juhler etablerer udstillingsstedet BORGVOLD ”just passing by”, ved P-pladsen Dæmningen/Gl.havn.  Lene så ideen og formålet i at etablere et udstillingsrum som er døgnåbent.

Der er brug for, at den professionelle kunst vises i det offentlige rum. Forbipasserende kigge ind af vinduet, og se kunsten indenfor."når du kigger ind ændres rummet udenfor". .

Første udstilling på Udstillingsstedet BORGVOLD ”just passing by"  er Barnets stemme Vejles udstillingen ”Barndommen må ikke betrædes”. Åbning sker d. 25 januar kl. 11.00.

 

Vi udstiller i KUNSTHAL VEJLE August 2020

Barnets stemme Vejle udstiller fra 14.08.20 til 31.10.20 i KUNSTHAL VEJLE’s købmandsautomater, der hænger ved Banegårdspladsen i Vejle. Glæder mig til at se vores udstilling med lys i.
Udstillingen "Barndomsrum" består af Grafiker og  Kunstner Helle Kochs 10 kunstinstallationer og Socialfaglig Konsulent Forfatter Sanne Juhler Hansens 10 ordbilleder.
Helle og Sanne vil med hver deres faglighed, erfaringer og følelser skabe en udstilling, hvor hvert værk taler for sig selv, taler med hinanden og taler med beskueren. Det uventede møde opstår. Vi vil i forbindelse med åbningen arrangere en kunstevent på Banegårdspladsen  som involverer forbipasserende. .
Foto: Lene Juhler

SØNDAGSPORTRÆT I VEJLE AMTS FOLKEBLAD

Sanne er blevet stærk af modgang

Selvom hun er pensionist har Sanne Juhler Hansen ikke tænkt sig at blive passiv livsnyder. Hun vil tværtimod smøge ærmerne op og sætte gang i projekt "Tal med børnene".

Hent artiklen HER