BARNETS STEMME VEJLE

Projekt "Barnets stemme Vejle" blev i 2011 skabt af to søstre fra Vejle, Billedkunstner Lene Juhler og Socialfaglig konsulent Sanne Juhler HansenSanne har siden 2018 været ene ansvarlig for projektet, og trækker efter behov på Lenes kunstneriske rådgivning.

Barnets stemme Vejle vil med kunst, forskning og sociale aktiviteter sætte fokus på udsatte børns vilkår i Danmark. Vi kan alle gøre noget, hvis vi møder et udsat barn. Børn der udsættes for omsorgssvigt i form af vold og seksuelle overgreb har brug for hjælp. Det er samfundets ansvar. Vi er alle samfundet som forældre, familie, naboer, pædagoger, lærere, byrådsmedlemmer, folketingsmedlemmer o.a.

 

  

MÆLKEBØTTEBØRN og SOCIAL RECILIENS

Foreningen Barnets Stemme Vejle vil i 2020 sætte fokus på social resiliens. Vi har udviklet projekt MÆLKEBØTTEBØRN ”skal vi lege i morgen?”, der består af kunstudstillinger, kunstevents og sociale arrangementer.

Vi ved fra forskningen om børns resiliens (modstandskraft)  at nogle børn, der har haft en barsk opvækst med omsorgssvigt og traumatiske oplevelser, klarer sig bedre end andre. Et anerkendt begreb for disse børn er ”Mælkebøttebørn”. Udsatte børn har et særligt behov for inkluderende sociale - og kulturelle fællesskaber.

En by med fokus på udviklingen af social resiliens kan medvirke til at skabe ”Mælkebøttebørn”, der bryder den sociale arv. Barnets Stemme Vejle betragter sig selv som en væsentlig medspiller i arbejdet for at styrke lokalsamfundets sociale resiliens.

Lene og Sanne modtog Vejle kommunes kulturpris 2015. 

Se CV Barnets stemme Vejle.