BARNETS STEMME VEJLE

Projekt "Barnets Stemme Vejle" blev i 2011 skabt af to søstre fra Vejle, Billedkunstner Lene Juhler og Socialfaglig konsulent Sanne Juhler Hansen

Sanne har siden 2020 været ene ansvarlig for projektet, og trækker efter behov på Lenes kunstfaglige rådgivning.

Barnets stemme Vejle vil med kunst, forskning og sociale aktiviteter sætte fokus på udsatte børns vilkår i Danmark. Vi kan alle gøre noget, hvis vi møder et udsat barn.

Det er samfundets ansvar. Vi er alle samfundet som forældre, familie, naboer, pædagoger, lærere, byrådsmedlemmer, folketingsmedlemmer o.a.

 

  

Foto: Mælkebøtte installation af Billedkunstner Lene Juhler

MÆLKEBØTTEBØRN og SOCIAL RECILIENS

Foreningen Barnets Stemme Vejle satte i 2020  fokus på social resiliens. Vi udviklede projekt MÆLKEBØTTEBØRN ”skal vi lege i morgen?”, der består af kunstudstillinger, kunstevents og sociale arrangementer.

Vi ved fra forskningen om børns resiliens (modstandskraft)  at nogle børn, der har haft en barsk opvækst med omsorgssvigt og traumatiske oplevelser, klarer sig bedre end andre. Et anerkendt begreb for disse børn er ”Mælkebøttebørn”. Udsatte børn har et særligt behov for inkluderende sociale - og kulturelle fællesskaber.

En by med fokus på udviklingen af social resiliens kan medvirke til at skabe ”Mælkebøttebørn”, der bryder den sociale arv. Barnets Stemme Vejle betragter sig selv som en væsentlig medspiller i arbejdet for at styrke lokalsamfundets sociale resiliens.

Lene og Sanne modtog Vejle kommunes kulturpris 2015. Barnets Stemme Vejle blev nomineret til kulturprisen i 2021.

Se CV Barnets stemme Vejle.